Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Suun terveydenhuollon CDA R2 -potilaskertomusrakenne

Nimi Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne
Versio 2.10
3.00
OID 1.2.246.777.11.2015.31
1.2.246.777.11.2018.3
Julkaisuvuosi 2015 (17.12.2015)
2018 (28.3.2018)
Linkki määritykseen Versio 2.10:
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_suunth_CDA_v210+20151217.zip/

Versio 3.00:
https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta+suun+th+CDAR2+v3.00.1.zip

Status HL7 Finland hyväksymä
HL7 Finland teknisen komitean ja Kelan hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, kertomus, määritys, potilaskertomus, suun terveydenhuolto
Käyttötarkoitus Määrittelyn tavoitteena on toteuttaa suun terveydenhuollon tietojen CDA R2 -soveltamisopas KanTa Potilas-tiedon arkistoon arkistointia ja tietojen yhteiskäyttöisyyttä varten. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti suun terveydenhuollon sektorin potilastietojärjestelmätoimittajat.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
1. Määritysdokumentti
2. XML-esimerkki
Suhde muihin määrityksiin i. KanTa – eArkiston CDA Header
ii. KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet
Lisätietoja HL7 Finland hallitus on 28.8. hyväksynyt määrittelyn Suun terveydenhuollon CDA R2 potilaskertomusrakenne HL7 Finland standardiksi.

Huomioi muutosvaraus määrittelydokumentin versiohistoriassa.
Myös 2.10 on voimassaoleva versio

Versiohistoria Suun terveydenhuollon CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v2.01 (2014)
Suun terveydenhuollon CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v2.00 (2014)
Suun terveydenhuollon CDA R2 -potilaskertomusrakenne, v1.00 (2013)