Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

hibaby

Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt

Nimi Rajat ylittävän reseptin MR-määrittelyt
Versio 1.1
OID 1.2.246.777.11.2018.6
Julkaisuvuosi 2018 (22.8.2018)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/149878/Rajat+ylitt%C3%A4v%C3%A4n+reseptin+MR-m%C3%A4%C3%A4rittelyt.zip/75d180c5-b269-f055-1a60-2cc6311c1b3f
Status HL7 Finland Teknisen komitean hyväksymä, Kelan täsmentämä versio
Ylläpidosta vastaava taho Kela
Kategoriat HL7 V3-sanomarajapinnat, Kanta-palvelut
Avainsanat lääkitys, määritys, medical records, resepti, sähköinen lääkemääräys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Määrittelyssä kuvataan Rajat ylittävän reseptin MR-sanomat. Määrittelyjen pohjana on käytetty suomalaisen sähköisen reseptin kansallisia Lääkemääräyksen Medical Records sanomat -määrittelyjä (Lääkemääräyksen Medical Records sanomat v3.50, OID: 1.2.246.777.11.2017.10). Määrittelyssä ei toisteta em. suomalaisen sähköisen reseptin Medical Records -määrittelyissä esiteltyjä sellaisia käytäntöjä, jotka pätevät sellaisenaan myös Rajat ylittävässä reseptissä. Määrittelyssä kuvataan vain poikkeukset niihin.
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
• Medical Records -skeemat
• Esimerkkejä interaktioista
Suhde muihin määrityksiin Tietyiltä osin määrittely täydentää ja kuvaa Rajat ylittävän reseptin poikkeukset määrittelystä Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt: Lääkemääräyksen CDA R2 Header ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena ja Lääkemääräyksen Medical Records -sanomat (v3.50)
Lisätietoja Lisätietoja Rajat ylittävästä reseptistä:
Rajat ylittävä resepti (kanta.fi -sivuilla)
Versiohistoria