Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

hibaby

Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä

Nimi Liite: Rajat ylittävän reseptin poikkeavuudet kansallisista sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä
Versio 1.0
OID 1.2.246.777.11.2018.2
Julkaisuvuosi 2018 (30.4.2018)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Liite_Rajat+ylitt%C3%A4v%C3%A4n+reseptin+poikkeavuudet+kansallisista+s%C3%A4hk%C3%B6isen+reseptin+CDA+R2+-m%C3%A4%C3%A4rittelyist%C3%A4.docx/ab28fb8b-8881-2772-917c-cad18fae3cce
Status HL7 Finland Teknisen komitean hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, header, lääkitys, määritys, resepti, sähköinen lääkemääräys, sanomamääritykset
Käyttötarkoitus Dokumentissa kuvataan, miltä osin Rajat ylittävän reseptin CDA R2 -määrittelyt poikkeavat kansallisista suomalaisen sähköisen reseptin CDA R2 -määrittelyistä (Lääkemääräyksen CDA R2 Header v3.50, OID: 1.2.246.777.11.2017.8; Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena v3.50, OID: 1.2.246.777.11.2017.9).
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Määritysdokumentti
Suhde muihin määrityksiin Kuvaa, miltä osin Rajat ylittävän reseptin CDA R2 -määrittelyt poikkeavat määrittelystä:
Sähköisen lääkemääräyksen määrittelyt: Lääkemääräyksen CDA R2 Header ja Lääkemääräyksen sanomat CDA R2 -rakenteena ja Lääkemääräyksen Medical Records -sanomat (v3.50)
Lisätietoja Lisätietoja Rajat ylittävästä reseptistä:
Rajat ylittävä resepti (kanta.fi -sivuilla)
Versiohistoria