Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

hibaby

Kanta – Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat

Nimi Kanta – Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat
Versio 3.2
OID 1.2.246.777.11.2019.11
Julkaisuvuosi 2019 (18.12.2019)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/MedicalRecord+-m%C3%A4%C3%A4ritys.zip/37e5d633-36fd-bfb3-b48b-7759120c2d5c
Status Hyväksytty HL7 Finland standardi
Ylläpidosta vastaava taho Kela, HL7 Finland
Kategoriat name ) . $separator;
}
echo trim( $output, $separator );
}
?>
Avainsanat name ) . $separator;
}
echo trim( $output, $separator );
}
?>
Käyttötarkoitus Dokumentissa määritellään, kuinka asiakastiedot siirretään Kelan kansalliseen Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja kuinka niiden käyttö ja luovutus hoidetaan. Dokumentissa on paikallistettuna ne HL7 kv. Medical Records -sanomien osiot, joita tarvitaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toteutuksessa
Yhteenveto Määrityspaketin sisältö:
• Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records -sanomat (soveltamisopas)
• Medical Records skeemat
Suhde muihin määrityksiin Sosiaalihuollon arkiston määrittelyt: https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto
Lisätietoja
Versiohistoria