Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

hibaby

Kanta – Kertomus ja lomakkeet CDA R2 -rakenne

Nimi Kanta – Kertomus ja lomakkeet CDA R2-rakenne
Versio* v2014: 4.68
v2016: 5.11
OID v2014: 1.2.246.777.11.2015.10
v2016: 1.2.246.777.11.2015.30
Julkaisuvuosi v2014: 2015 (25.3.2015)
v2016: 2015 (2.12.2015)
Linkki määritykseen v2014: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kertomus+ja+lomakkeet+4.68.zip/
v2016: https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Potilastiedon+arkiston+Kertomus+ja+lomakkeet_v511.zip/
Status v2014: Hyväksytty HL7 TC:n ja Kelan toimesta
v2016: HL7 teknisen komitean sekä Kelan hyväksymä. Huom. tästä versiosta on eriytetty Tiedonhallintapalvelun koosteiden ja ylläpidettävien asiakirjojen määrittelyt omaksi dokumentaatiokseen.
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut, Tilastointi ja johtaminen
Avainsanat diagnoosit, dokumenttimääritykset, fysiologiset mittaukset, kertomus, lomakkeet, määritys, potilaskertomus, riskit, rokotukset, toimenpiteet
Käyttötarkoitus Kansallisten kertomustietojen ja lomakkeiden rakenteet ja kuinka ne esitetään CDA R2 body-osuudessa
Yhteenveto Määritysdokumentti sisältää kertomustietojen, peruslomakkeiden, itsenäisten lomakkeiden ja palvelutapahtuma-asiakirjan CDA R2-rakenteet.
Suhde muihin määrityksiin Tätä määrittelyä käytetään yhdessä rajapintakartan KanTa eArkiston CDA R2 Header kanssa, joka kuvaa asiakirjojen header-osuudet.
Lisätietoja *HUOM: kyseinen dokumentaatio jakautunut kahteen eri tavoiteaikaulun mukaiseen versioon (12/2013). Taulukossa versiokohtaisien tietojen edessä käytetään tunnisteita v2014 ja v2016 erottaman eri versioon liittyvät tiedot toisistaan. Selitykset:
• v2014: tarkoittaa vaiheistusasetuksen vuodelle 2014 suunniteltua tietosisältöä
• v2016: tarkoittaa vaiheistusasetuksen vuodelle 2016 suunniteltua tietosisältöä
Em. vaiheistusasetus: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista (165/2012) ja siihen tehdyt tarkennukset.
Versiohistoria HUOM 12/2013: dokumentaatio nimetty uudelleen, entinen nimi KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet (CDA R2).
Alta löytyvät tämän dokumentin aiemmat versiot sekä erilliset päivitysdokumenttiversiot yksittäisiin osioihin.

v2016: KanTa - Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v5.10 (18.6.2015)
v2014: KanTa - Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v4.67 (4.3.2015)
v2014: KanTa - Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v4.66 (11.6.2014)
v2014: KanTa - Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v4.65 (2014)
v2014: KanTa – Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v4.64 (2013)
v2014: KanTa – Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v4.63 (1.11.2013)
KanTa – eArkiston Kertomus ja lomakkeet (CDA R2) v4.62 (10.1.2013)
Kertomus ja lomakkeet v4.51 (2012)
Kertomus ja lomakkeet v2.00
Kertomus ja sähköiset lomakkeet v1.0

Päädokumentit/johdantodokumentit:
Open CDA 2005 - Päädokumentti/johdanto, v1.0
Open CDA 2005 - Päädokumentti/johdanto, v1.0
Open CDA -määrittelydokumentti v1.0

Diagnoosilista-osuus:
Diagnoosilistan CDA R2 –rakenne v3.2
Diagnoosilistan CDA R2 -rakenne v2.0
Diagnoosilistan CDA R2 -rakenne v1.0

Lomakkeita:
TYKY-lomake
Ilmoitus hoitoon otosta, E-lausunto, maksusitoumus v1.1
OPEN CDA 2009- Havaintojen tilastolliset suureet v1.0
Linkkien käyttö