Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ensihoitokertomus

Nimi Ensihoitokertomus
Versio 1.00
OID 1.2.246.777.11.2016.1
Julkaisuvuosi 2016 (31.3.2016)
Linkki määritykseen http://www.kanta.fi/documents/3430315/0/Kanta_Ensihoitokertomus_CDA_v100
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, ensihoito, kertomus, määritys, potilaskertomus
Käyttötarkoitus Määrittely kuvaa ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle CDA R2-muodossa Kanta Potilastiedon arkistoon arkistointia ja tietojen yhteiskäyttöisyyttä varten. Ensihoitokertomus -näkymälle potilastietojärjestelmissä voidaan kirjata muitakin tietoja THL:n ensihoidon toiminnallisessa määrittelyssä linjatulla tavalla.
Yhteenveto 1. Määritysdokumentti
2. XML-esimerkki
3. Kenttäkoodisto
Suhde muihin määrityksiin i. Kanta – Potilastiedon arkiston CDA Header
ii.KanTa – Kertomus ja lomakkeet CDA R2-rakenne
Lisätietoja HL7 Finland hallitus on 8.4.2016 hyväksynyt määrittelyn Ensihoitokertomus HL7 Finland standardiksi.
Versiohistoria