Jotta Suomi toimisi yhteen.

Avoimempi, sujuvampi, luotettavampi. Sellainen terveystietojen maailman kuuluisi mielestämme olla.

Ensihoitokertomus

Nimi Ensihoitokertomus
Versio 1.10 RC 1
OID 1.2.246.777.11.2017.7
Julkaisuvuosi 2019 (15.8.2019)
Linkki määritykseen https://www.kanta.fi/documents/20143/133129/Kanta_Ensihoitokertomus_CDA_v110_RC1.zip/484d84ec-a03e-e90f-08da-81af75c2a97c
Status HL7 Finland hyväksymä
Ylläpidosta vastaava taho HL7 Finland, Kela
Kategoriat HL7 CDA-dokumentit, Kanta-palvelut
Avainsanat dokumenttimääritykset, ensihoito, kertomus, määritys, potilaskertomus
Käyttötarkoitus Määrittely kuvaa ensihoitopalvelun tulevaan kansalliseen kenttäjohtamisen järjestelmään KEJO:on tuottamat kirjaukset Ensihoitokertomus (ENSIH)- näkymälle CDA R2-muodossa Kanta Potilastiedon arkistoon arkistointia ja tietojen yhteiskäyttöisyyttä varten. Ensihoitokertomus -näkymälle potilastietojärjestelmissä voidaan kirjata muitakin tietoja THL:n ensihoidon toiminnallisessa määrittelyssä linjatulla tavalla.
Yhteenveto 1. Määritysdokumentti
2. XML-esimerkki
3. Kenttäkoodisto
Suhde muihin määrityksiin i. Kanta – Potilastiedon arkiston CDA Header
ii.KanTa – Kertomus ja lomakkeet CDA R2-rakenne
Lisätietoja HL7 Finland hallitus on 8.4.2016 hyväksynyt määrittelyn Ensihoitokertomus HL7 Finland standardiksi. Huom. 28.9.2017 julkaistu versio 1.10 vedettiin pois käytöstä ja julkaistiin päivitettynä uudelleen Release Candidate 1 (RC1) -statuksella ja samalla dokumentin OID-tunnisteella. Lopullisen versio julkaistaan, kun ensihoitokertomusta tuottava järjestelmä saadaan testattua ja sen kokemukset huomioitua määrittelyssä.
Versiohistoria Ensihoitokertomus CDA v1.10 (2017, huom. versio vedetty pois käytöstä)
Ensihoitokertomus CDA, v1.0 (2016)